Wat Securtree© uniek maakt

Securtree© is een platform om het proces van risicoanalyse tot implementatie van beveiligingsmaatregelen geautomatiseerd te ondersteunen en de uitkomsten op een overzichtelijke manier digitaal vast te leggen.

Vanaf het beoordelen van de dreiging wordt automatisch een beveiligingsadvies gegenereerd. Securtree© maakt automatisch de inschatting van de mix van beveiligingsmaatregelen die nodig is om een dreiging geheel of deels weg te nemen. Deze mix omvat de combinatie van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen, die incombinatie een specifieke dreiging te lijf gaan. De hoogte van de dreiging bepaalt de zwaarte van de te nemen maatregel. Zo krijg je de beste garantie dat je de juiste maatregel koppelt aan het risico dat je loopt waarmee je voorkomt dat je als organisatie over- of onder beveiligd bent.

Na het invoeren van wat al aan maatregelen getroffen is, genereert Securtree© automatisch een overzicht van de afwijkingen tussen de bestaande en gewenste situatie waarmee direct inzichtelijk wordt wat de restrisico’s zijn zodat de organisatie weet wat ze nog te doen heeft om de risico’s af te dekken.