Hoe de verbeterpunten en restrisico's inzichtelijk worden

Stap 1

Onderzoek de bestaande situatie

Breng de bestaande situatie in kaart door een combinatie van rondgangen door het gebouw, bureauonderzoek en gesprekken met leveranciers. Hoe meer inzicht ontstaat in de bestaande organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen die al aanwezig zijn, hoe beter het resultaat straks is.

Stap 2

Verwerk de resultaten in de Securtree©

Verwerk de bestaande maatregelen in de Securtree©. Dit leidt automatisch tot inzicht in de bestaande (rest)risico’s en de verschillen tussen de bestaande en de wenselijke maatregelen. Het resultaat kan zijn dat er teveel, te weinig, de verkeerde of de juiste maatregelen getroffen zijn.

Stap 3

Vergelijk de bestaande en wenselijke situatie

De bestaande en de wenselijke situatie kunnen nu vergeleken worden. Hierdoor wordt inzichtelijk welke risico’s in voldoende mate zijn afgedekt en waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Bepaal voor de risico’s die niet zijn afgedekt of ze acceptabel zijn of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Stap 4

Stel de acceptabele risico's en de verbetermaatregelen vast

De restrisico’s en de verbetermaatregelen zijn inzichtelijk. Voor de onacceptabele risico’s maakt Securtree© duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de risico’s af te dekken. Kijk naar deze voorgestelde verbetermaatregelen en bepaal of ze nodig zijn, wie ze op moet pakken en wanneer dat gereed moet zijn. 

Resultaat

Inzicht in de restrisico's en het verbeterplan voor de locatie

Meer weten? Neem gerust contact met ons op, we vertellen je graag meer