Hoe het opstellen van een beveiligingsadvies werkt

Stap 1
Bepaal de eigenschappen van het gebouw

De mate waarin een gebouw beveiligd moet worden hangt af van de mate waarin de locatie voor een dader attractief is om zijn doel te bereiken en hoe groot de impact van een dreiging is op de organisatie. Bij het bepalen van de eigenschappen van het gebouw wordt gekeken naar de processen, de informatie, de bezittingen en de personen die zich in het gebouw bevinden. Deze vormen het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de dreigingen voor dat gebouw.

Stap 2
Bespreek met elkaar de dreigingen

Schat per dreiging de attractiviteit voor een dader en het belang van een risico voor de organisatie in. Hou hierbij rekening met de specifieke eigenschappen van de locatie zoals de ligging en de incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan. Bespreek de hoogte van de risico’s met de betrokken belanghebbenden binnen de organisatie.

Stap 3
Verwerk de resultaten in de Securtree©

Verwerk de resultaten van de risicoanalyse in de Securtree©. Dit leidt automatisch tot een uitgebreid, gestandaardiseerd beveiligingsadvies voor de locatie.

Stap 4
Bepaal of de maatregelen toereikend zijn of stel ze bij

Bekijk het standaard advies en bepaal of het automatisch gegenereerde advies toereikend is of dat bijstelling wenselijk is. Bepaal of voor deze locatie een lagere of hogere beveiligingsmaatregel nodig is.

Resultaat

Risicoanalyse en beveiligingsadvies
voor de locatie