Generiek of specifiek dreigingsprofiel en Programma van Eisen

De uitdagingen waar organisaties mee geconfronteerd worden als het om beveiliging gaat, zijn de vragen met welke dreigingen allemaal rekening moet worden gehouden en welke beveiligingsmaatregelen dan getroffen kunnen worden om die dreigingen beheersbaar te maken. Een groot voordeel van Securtree© is dat al invulling is gegeven aan deze uitdagingen. Het platform beschikt namelijk over een generiek dreigingsprofiel en Programma van Eisen die direct gebruikt kunnen worden.

Kiest de organisatie voor maatwerk? Dan hoeft zij niet meer vanaf een blank canvas te bedenken welke dreigingen en maatregelen er allemaal zijn maar krijgt direct inzicht in de meest voorkomende dreigingen en de best passende beveiligingsmaatregelen. Het generieke dreigingsprofiel en Programma van Eisen kunnen eenvoudig passend gemaakt worden voor de organisatie. En voor iedere organisatie die graag gebruik maakt van haar eigen, specifieke, dreigingsprofiel en Programma van Eisen biedt het platform de mogelijkheid om zaken op een eenvoudige wijze in te voeren zodat snel kan worden begonnen met de aanpak van fysieke beveiliging. 

Dreigingsprofiel

Het generieke dreigingsprofiel dat Securtree© als uitgangspunt neemt, beschrijft de meest voorkomende combinaties van dreigingen, daders en aanvalsmiddelen waartegen de meeste organisaties zich willen beveiligen. Zo kun je direct aan de slag met het inschatten van de meest voorkomende risico’s voor een locatie.

Het generieke dreigingsprofiel maakt standaard onderdeel uit van Securtree©. Er kan gebruik worden gemaakt van dit generieke dreigingsprofiel, maar het is zonder meer mogelijk Securtree© in te richten aan de hand van een specifiek dreigingsprofiel dat past bij de specifieke dreigingen en/of maatregelen voor de organisatie. Uiteraard kan het generieke dreigingsprofiel als basis gebruikt worden om een eigen, organisatie specifiek, dreigingsprofiel op te stellen.

Programma van Eisen

En ditzelfde geldt voor de Programma’s van Eisen. Er is een generiek Programma van Eisen beschikbaar, dat standaard onderdeel uitmaakt van Securtree©. Op basis van het generieke Programma van Eisen selecteert Securtree© de bij de dreiging best passende beveiligingsmaatregelen. Zo komt er snel een gestandaardiseerd, volledig en geautomatiseerd beveiligingsadvies tot stand, dat past bij de dreigingen ten aanzien van een locatie.

Inrichten op basis van een specifiek op een organisatie toegesneden Programma van Eisen behoort zonder meer tot de mogelijkheden. Net als bij het dreigingsprofiel kan het generieke Programma van Eisen ook gebruikt worden om een eigen, organisatie specifiek, Programma van Eisen op te stellen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op, we vertellen je graag meer