Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer of telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij gebruiken zo min mogelijk cookies en als we ze gebruiken dan gebruiken we alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. De cookies die we gebruiken herleiden we niet naar een individueel persoon.

Wil je precies weten welke cookies we op dit moment gebruiken? Vul dan www.securtree.com in op: www.cookiechecker.nl.

What is a cookie?

A cookie is a small file that is sent along with pages from this website [and / or applications] and is stored by your browser on the hard disk of your computer or telephone. The information stored there in can be sent back to our servers on a subsequent visit.

We use an absolute minimum cookies and when we use them we only use functional cookies and analytical cookies that do not infringe on your privacy. We do not use tracking cookies. Our cookies do not trace to an individual person.

If you want to know more about the cookies we currently use? Then enter www.securtree.com at: www.cookiechecker.nl.

Gebruik van cookies

Hoe wij omgaan met jouw privacy kun je in ons privacy statement lezen. Hierbij conformeren wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarbij we het belangrijk vinden niet meer gegevens te verzamelen dan strikt noodzakelijk en duidelijk te maken dat wij deze gegevens niet met anderen delen.

Use of cookies

In our privacy statement, you can read about the way we handle your privacy. We hereby comply by the General Data Protection Regulation. We do not collect more data than strictly necessary and we do not share data with others.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Voor zover wij invloed hebben op de cookies die door deze website geplaatst zijn, zullen we hier invulling aan geven. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wij hebben geen invloed op cookies van andere, externe sites (zoals Google en social media) of applicaties.

Right to view, correct and delete personal data

You have the right to request access to, correction of or deletion of your data. To the extent of our influence, we will cooperate with your request. See ‘contact’ on our website. To prevent abuse, we can ask you to identify yourself. And when it comes to access to personal data linked to a cookie, you must send us a copy of this cookie, which you can find in the settings of your browser.

More information about switching on/off cookies and removing cookies can be found in the instructions of your browser (using help function).

We have no influence on cookies from other (external) sites or (external) applications.